ประชุมผู้ปกครอง (16/11/57)

วันอาทิตย์ที่ 16 วันนี้โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ขึ้น ที่โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โดยจัดประชุมที่โรงอาหารซึ่งใช้เป็นทั้งโรงอาหารและสถานที่จัดงานต่างๆ อยู่แล้ว หัวข้อการประชุมก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำในภาคเรียนที่สอง การแจ้งเรื่องๆต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ เช่น การแจ้งกิจกรรมแข่งกีฬา การสร้างร้านกาแฟในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน และเป็นแหล่งที่ผู้ปกครองสามารถนำผลิตภัณ์ของตัวเองเข้ามาฝากขายได้ด้วย แจ้งงบประมาณที่ได้และจะเอาไปใช้พัฒนาอะไรบ้าง แนะนำนักศึกษาฝึกสอนว่าชื่ออะไร และสอนวิชาไหนบ้าง

จากนั้นก็แยกย้ายให้ผู้ปกครองแต่ละคนไปพบกับครูประจำชั้นเพื่อทราบผลการเรียนของเทอมที่ผ่านมา และรับทราบพฤติกรรมต่างๆ ของลูก และให้ข้อเสนอแนะกับผู้ปกครองหลายๆ ท่าน ที่ลูกไม่สนใจเรียน ไม่มีงานส่ง แนะนำพ่อแม่ให้ช่วยดูแลลูกบ้างตอนที่กลับบ้าน เพราะผู้ปกครองหลายท่านจะใช้เหตุผลว่าไม่มีเวลา กลับจากที่ทำงานมาก็ดึกแล้ว ลูกก็นอนหลับแล้ว ไม่มีเวลาถามถึงการบ้านเลย ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกเลย

หน้าที่ที่ได้ทำวันนี้ก็คือ ได้ไปประจำโต๊ะลงทะเบียน ให้ผู้ปกครองมาเซ็นชื่อ เขียนเบอร์โทรศัพท์ และเมื่อประชุมเสร็จแล้วก็ช่วยจัดสถานที่ให้เป็นเหมือนเดิม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)