เพลงเต้นกายบริหาร ประจำเดือนธันวาคม "เพลงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ"


เมื่อเปลี่ยนเดือนใหม่ ก็ต้องเปลี่ยนเพลงกายบริหารใหม่ ซึ่งตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียนเรียนรู้ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทางโรเงรียนดาราวิทยาลัย จึงได้จัดทำท่าเต้นออกกำลังกายบริหารของนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยใช้เพลงประกอบคือ "เพลงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" ขึ้นโดยผู้ควบคุมเป็นครูพี่เลี้ยงของผมเอง ส่วนนักเรียนที่นำเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ซึ่งเพลงนี้จะได้นำไปเปิดกายบริหารทุกเช้าวันอังคาร พุธบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)