ส่งงานวิทวัส IM 22

wittawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อยู่ใกล้บ้านสามารถเดินทางมาได้สะดวก

อยู่จอมทองพี่มาส่งบางยี่แล้วนั่งรถเมล์สาย 7 มาเรียน มาเรียนทันแบบเฉียดฉิว

1.การจัดการทั่วไป เรียนไม่ยากมากแน้นจำ ค่อนข้างชอบ คะแนนมิดเทอม 17

2.การตลาด เรียนไม่ยากมากแน้นจำ ไม่ชอบ คะแนนมิดเทอม 13

3.คอมพิวเตอเพื่อการสื่อสาร เรียนไม่ยากมาก ค่อนข้างชอบ คะแนนมิดเทอม 8.75

4.อังกฤษ เรียนไม่ยากมาก ไม่ชอบ คะแนนมิดเทอม 8

5.ลีลาส เรียนไม่ยาก ชอบ คะแนนมิดเทอมไม่มีสอบในตาราง

6.การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เรียนไม่ยากมาก ชอบเลย คะแนนสอบมิดเทอม 22

7.บัญชี เรียนง่ายมาก ชอบมาก คะแนนมิดเทอม 22

ชอบและมากถูกทางแล้ว

ไม่ค่อยรู้จักใคร

มีเยอะมากแต่ไม่ค่อยมีรูปภาพซักเท่าไหร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทวัส แซ่เจวความเห็น (0)