ทำงานกัน 31/10/57

เช้าห้องสมุดเย็นทำบอร์ด

วันนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์และเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนวันนี้ช่วงเช้าดิฉันและเพื่อนได้มาช่วยงานห้องสมุด ที่ห้องสมุดมีหนังสือมาลงจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับนิทานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หนังสือเกี่ยวกับความรู้ต่าง ๆ ดิฉันและเพื่อนต้องช่วยกันนับจำนวนหนังสือที่อยู่ในกล่องว่าครบตามจำนวนหรือไม่ช่วงบ่ายดิฉันและเพื่อน ๆ จะมาช่วยกันทำบอร์ดความรู้ บอร์ดแต่ละบอร์ดจะมีเนื้อหา 6 เรื่อง โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มสาระละ 3 คน ได้แก่ จิตวิทยาและการแนะแนว เศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาและพละศึกษา ดนตรีและศิลปะ สังคมและประวัติศาสตร์ อาเซียน ดิฉันและเพื่อนอีก 2 คน ได้รับหน้าที่ให้จัดทำบอร์ดอาเซียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)