โรงเรียนสุจริต

ทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้เปิดโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมิณจาก สพป.ชม.3 ด้วยสโลแกน มือ ใส ใจ สะอาด

โดยมีพี่ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแกนนำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆ และโรงเรียนได้มีกิจกรรมที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นโรงเรียนสุจริตอย่างแท้จริงคือ เราจะมีการมอบธงไว้ให้แต่ละห้อง เพื่อเป็นการบอกว่าห้องนั้นสุจริตไม่โกงไม่มีการลักขโมย และมีจิตรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ถ้าห้องใหนมีการทุจริตมีการลักขโมยเราก็จะยึดธงห้องนั้นและก็จะประเมิณให้ห้องนั้นไม่ผ่านโดยทันที่

คุณครูร่วมกันเป็นกรรมการและถ่ายรูปร่วมกันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)