ภาคย์ภูมิ [ 7 ]

  Contact

  น้ำท่วมT T  

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

  13.00 น. ถึงกระทรวงสาธารณะสุข เนื่องจากผมติดธุระที่บ้านเรื่องเร่งด่วนจริงๆบ้านผมน้ำจะท่วมต้องช่วยกันเอากระสอบทรายไปกันไม่งั้นเชื่อนอาจจะพังได้จึงไม่สามารถไปในช่วงเช้าได้ครับ วันนี้ก็เป็นวันที่แสนลำบากและเหน็ดเหนื่อยมากครับ พอถึงกระทรวงสาธารณะสุข พี่เชอรี่ก็ให้ทำวิจัยครับหาค่าเปอเซ็นจากจำนวนคน ก็คือ นับค่าที่ได้ x 100 หารจำนวนคนครับเช่นทั้งหมดมีคน 700 คน

เช่น     เพศ หญิง436 ชาย264 จะคิดเป็นเปอเซ็นดังนี้

วิธีคิด หญิง 436X100หาร700 = 62.29

           ชาย 264X100หาร700 = 37.71

 นำเปอเซ็นมาบวกกันจะได้ 100% ครับ

 แต่ว่ามันเยอะมากครับวันนี้เลยยังทำไม่เสร็จขาดว่าพรุ้งนี้ต้องเสร็จครับแล้วพี่นพก็พาผมกับเพื่อนไปดูงานที่ต้องทำครับคือจัดบอร์ดทั้งหมดก็ 32 บอร์ดครับเริ่มทำวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ครับ ก็คือต้องไปวัดขนาดของบอร์ดที่นำไปติดก่อนครับแล้วจึงไปตัดสติกเกอร์และฟิวเจอร์บอร์ดมาติดตั้งอีกที่ครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ พอเลิกเวลาทำงานแล้วก็จดบันทึกกิจกรรมที่ทำในวันนี้ลงสมุดแล้วจึงนำมาพิมพ์ลงบล็อกครับ

ภาคย์ภูมิ  โพธิ์อยู่

กระทรวงสาธารณะสุข

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคย์ภูมิ

Post ID: 58244, Created: , Updated, 2012-02-11 16:17:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ภาคย์ภูมิ#โพธิ์อยู่

Recent Posts 

Comments (0)