สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๐๔)

"อาทิตย์ สถิตย์แจ้ง แสงส่องหล้า

อาทิตย์กล้า พาแสง ทุกแห่งหน

อาทิตย์ส่อง แสงให้ ได้ทุกคน

อาทิตย์วน ดลให้ ได้ทิวา

อาทิตย์หยุด สุดสัปดาห์ มาพักผ่อน

อาทิตย์อ่อน แสงนวล ชวนหรรษา

อาทิตย์นี้ พี่ได้ ใกล้กานดา

อาทิตย์พา พักใจ อยู่ใกล้กัน"

Morning exercise 9/11/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)