สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๐๑)

"สุริยา งามตา ใกล้ลาลับ

สุรีย์จับ กลับย้อน ดูอ่อนแสง

ตะวันแดง แสงเรื่อ เมื่อยามแลง

อาทิตย์แจ้ง แต่งฟ้า ก่อนลาไป

แสงที่กล้า จ้าแจ้ง อ่อนแรงแล้ว

แสงเพริศแพร้ว แล้วลา ฟ้าสดใส

แสงนวลตา ทาทาบฟ้า น่าวิไล

แสงส่องใจ ไสวสว่าง ทั้งวันคืน"

17/10/57

ยามเย็นหนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)