กาพย์แก้วกวีกานต์ (๒๐)

"ท้องฟ้างามยามเย็น

ตะวันเด่นเห็นงดงาม

ทิวเขาบอกเขตคาม

ประกาศนามเพชรบูรณ์

ตะวันจะลาลับ

เดี๋ยวก็กลับใช่ดับสูญ

ดุจทุกข์ที่เพิ่มพูล

กลายเป็นศูนย์เพราะใจเรา"

16/10/57

เส้นทางหล่มสัก-เขาค้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)