สุนทรีย์กวีกานต์ (๙๙)

"ขอยึดมั่น ฟันฝ่า กล้ากระทำ

ขอน้อมนำ ทำดี ที่พ่อสอน

ขอทำงาน ราชการ ผ่านขั้นตอน

ขอถอดถอน ทุกข์ภัย ให้ประชา

คำพ่อสอน เตือนใจ ไว้ให้คิด

คำพ่อติด ตรึงใจ ให้ศึกษา

คำพ่อเล่า เข้าใจ ได้วิชา

คำพ่อมี คุณค่า น่าจดจำ"

Morning exercise 17/10/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)