กาพย์แก้วกวีกานต์ (๒๒)

"ยามเย็นหนองกะโห้

ตะวันโตดวงกลมงาม

เหนือเขาที่ทอดตาม

บ่งบอกนามถนนธงชัย

แสงนวลให้ชวนมอง

สุรีย์ส่องท้องฟ้าไกล

แสงจ้าสักเพียงไหน

ไม่เท่าใจที่แจ่มงาม"

17/10/57

หนองกะโห้ เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)