สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๐๐)

"นกเอ๋ยนกน้อย

นกเจ้าคอย ใครหนา น่าสงสัย

นกเจ้าคง พะวงหา ยอดยาใจ

นกเจ้าไย ไร้คู่ อยู่เดียวดาย

สุริยา พาแสง แจ้งส่องฟ้า

รับทิวา หน้าเหมันต์ ตะวันฉาย

นกไร้คู่ อยู่เดี่ยว คงเปลี่ยวกาย

ดุจดั่งชาย ห่างเจ้า คอยเฝ้าครวญ"

Morning exercise 16/10/57

สวนสาธารณะเพชะบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)