สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๐๒)

"จันทร์อำลา คราตะวัน มาปันแสง

จันทร์ยามแจ้ง แสงมา พาสดใส

จันทร์ยามเช้า เข้ามา พาสุขใจ

จันทร์จากไกล ได้ตะวัน นั้นมาแทน

จันทร์สดใส ใจสุขสันต์ วันเริ่มต้น

จันทร์เปี่ยมล้น ผลดี มีค่าแสน

จันทร์วันใหม่ ใสสุด ดุจเมืองแมน

จันทร์มาศแม้น แดนฟ้า น่าภิรมย์"

Morning exercise 3/11/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)