วันที่ 39 กิจกรรมรักการอ่าน (15/12/2557)

ผมอ่านหนังสือจบไปหลายเล่มเพราะกิจกรรมนี้

โรงเรียนที่ผมมาฝึกสอนอยู่ปัจจุบัน มีกิจกรรมที่ทั้งโรงเรียนจะต้องทำทุกวันในตอนเช้า ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู หรือบุคลากรต่าง ๆ นั่นก็คือ กิจกรรมรักการอ่านนั่นเอง นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียนนี้ เพราะจากสถิติแล้ว เด็กในประเทศเรามีค่าเฉลี่ยการอ่านที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างแย่ ดังนั้นกิจกรรมนี้ จึงนับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านได้เป็นอย่างดี

ทุก ๆ เช้าก่อนจะเริ่มกิจกรรมหน้าเสาธง คณะครูและนักเรียนต่างก็จะทยอยกันมาเข้าแถวหลังสัญญานดังขึ้น พร้อมกับถือหนังสือมากันคนละหนึ่งเล่ม ก่อนจะเริ่มกิจกรรมหน้าเสาธง จะมีเวลาให้ทุก ๆ คนอ่านหนังสือกันอย่างน้อยวันละ 5 นาที ผมเองก็ต้องเตรียมหนังสือมาอ่านในทุก ๆ เช้าเช่นกัน

และหลังจากที่เข้าแถวเสร็จ จะมีครูและนักเรียนที่เป็นเวณในแต่ละวันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นแนะนำหนังสือหรือเรื่องราวต่าง ๆ จากนั้นให้นักเรียนที่อยู่ในแถวทุกคนจดบันทึกสิ่งที่ได้ฟังหน้าแถวลงไป ก่อนจะเก็บรวบรวมส่งครูในวันศุกร์

นับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว แรก ๆ ที่ผมมาถึงที่นี่ ยังปรับตัวไม่ได้ ไม่รู้ต้องทำอย่างไร ต้องอ่านอะไร แต่ตอนนี้ ผมอ่านหนังสือจบไปหลายเล่มเพราะกิจกรรมนี้ นักศึกษาฝึกสอนบางคนที่ถือโอกาสนี้ติวข้อสอบบรรจุไปในตัว ผมชอบกิจกรรมนี้จัง ><

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศุภลักษณ์ ไชโย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)