วิจัยชี้นักเรียนไอคิวต่ำ อนุบาลใช้ความรุนแรง

ที่มา : www.siamschool.net 5 ตุลาคม 2549 นักวิจัยชี้เด็กไทยกว่าครึ่งระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน เด็กเล็กเริ่มนิยมความรุนแรง เตรียมพัฒนาเครื่องชี้วัดใช้ประเมินสุขภาพในอนาคต พ.ญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ หัวหน้าโครงการวิจัยการศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาเพื่อปรับเครื่องชี้วัดโดยประเมินสุขภาวะคนไทยทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พบว่าคนไทยทุกกลุ่มอายุมีสุขภาพอยู่ในระดับใช้ได้ แต่ระดับสติปัญญา (ไอคิว) ในนักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งต่ำกว่ามาตรฐาน ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) มีแนวโน้มมีปัญหาความรับผิดชอบ ความพอใจในชีวิต และความสุขสงบทางใจ โดยเด็กก่อนวัยเรียน 3 ขวบขึ้นไป ร้อยละ 30 เริ่มใช้ความรุนแรง รังแกเพื่อนและทำร้ายสัตว์ต่างๆ เป็นประจำ ส่วนครอบครัวร้อยละ 40 ใช้ความรุนแรงทางวาจาหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันอยู่ ในโรงเรียนสอนทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา การปฏิเสธโดยไม่ใช้ความรุนแรงแค่ร้อยละ 58.8 ของโรงเรียนทั้งหมด โดยจะปรับเครื่องชี้วัดให้สั้นและง่ายขึ้นเหมาะสำหรับการใช้โดยประชากรหรือองค์กรชุมชนเพื่อประเมินสุขภาวะได้ด้วยตนเอง

                                                                            ปาริชาติ 9/11/2549