เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 27/10/57

มีแอบตื่นเต้น

ภาคเรียนที่ 2 ดิฉันได้ไปทดลองสอนที่โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมืองโดยในการเปิดภาคเรียนวันแรกได้มีการประชุมคณะครูและนักเรียน ผู้อำนวยการของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมืองได้ให้โอวาสและข้อคิดสำหรับนักเรียน คณะครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผู้อำนวยการของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมืองได้ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ออกมาแนะนำตัวตอนนั้นดิฉันแอบตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะภายในหอประชุมเต็มไปด้วยคณะครูและนักเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)