สุนทรีย์กวีศิลป์ (๗๐)

"พรรณไม้งาม ตามฤดู อยู่หน้าฝน

ตาลยืนต้น ปนอยู่ คู่มะขาม

ตะแบกใบ ให้ดอก ออกช่องาม

มะม่วงนาม ยามนี้ มีแต่ใบ

พิราบคู่ อยู่เคียง เรียงเป็นคู่

กระจิบอยู่ กู่ร้อง ก้องสดใส

กระจอกเกาะ เลาะเรียง เคียงสายไฟ

เอี้ยงบินไป ไล่ล่า หาแมลง"

Morning Exercise 5/9/57

สวนเพชะบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)