สุนทรีย์กวีศิลป์ (๖๘)

"สามกันยา มาบรรจบ ครบรอบเกิด

วันประเสริฐ เลิศลักษณ์ เป็นหนักหนา

ท่านสุชาติ ราษฎร์ดุษฎี ที่นำพา

รองผู้ว่า น่ารัก ประจักษ์ใจ

อายุมั่น ชวัญยืน ชื่นมื่นจิต

วรรณะพิศ ผ่องพรรณ อันสดใส

สุขสมหวัง พลังอยู่ สู้โรคภัย

พละได้ ไกลทุกข์ สุขนิรันด์"

Happy Birthday ท่านสุชาติ ราศฎร์ดุษดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

3/9/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)