สุนทรีย์กวีศิลป์ (๖๕)

"ฉำฉาใหญ่ ให้ร่ม ห่มคลุมหญ้า

เมฆหมอกมา คลาเคลื่อน เลื่อนบังแสง

กระทกรก ดกงาม ตามเบียดแซง

กุหลาบแดง แกล้งเสียด เบียดเข็มงาม

ต้นแคออก ดอกคู่ แคร์อยู่ด้วย

สุรีย์ช่วย อวยแสง ฟักแฟงถาม

กระถินใบ ไสวนำ ตำลึงลาม

บัวดอกงาม ยามอยู่ คู่คงคา"

Morning Exercise 1/9/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)