สุนทรีย์กวีศิลป์ (๖๙)

"ฟ้าสวยใส ใจสดชื่น ระรื่นจิต

ฟ้าไม่ปิด มิดเมฆา พาสดใส

ฟ้าสีฟ้า เพลาเช้า เร้าฤทัย

ฟ้าอำไพ ใสสว่าง ยามกลางวัน

งามเมฆขาว ราววาด สะอาดสุด

งามผ่องผุด ทุจเทวา มาสร้างสรรค์

งามสุรีย์ สีนวล เย้ายวนจันทร์

งามไม้พรรณ ชันยอด กอดฟ้างาม"

Morning Exercise 4/9/57

สวนเพชะบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)