สุนทรีย์กวีศิลป์ (๕๙)

"วาจาคือ อาวุธ สุดวิเศษ

มีฤทธิ์เดช ดุจมีด มากรีดเฉือน

มีโอกาส ฝึกไว้ ไม่แชเชือน

ใช้เป็นเพื่อน เตือนภัย ไว้ฟาดฟัน

สัจจวาจา พาใจ ไม่คิดคด

มธุรส วาจา พาสุขสันต์

อุปมา อุปมัย ไว้เตือนกัน

ไวพริบทัน ปัญญาเสริม เติมวจี"

บางกอกกอล์ฟสปารีสอร์ท

24/8/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)