ตามหาต้นไม้

สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อระบบนิเวศทั้งนั้น อุณหภูมิ น้ำและความชื้น แสงสว่าง ดิน ไฟป่า มลภาวะ การแย่งชิง การกินซึ่งกันและกัน ความเป็นกรด-ด่าง การเลือกพืชเบิกนำถ้าคล้อยตามเงื่อนไขที่ธรรมชาติกำหนดในแต่ละช่วงเวลา พืชที่ปลูกจะมีโอกาสรอดสูง

หาเวลาไปคุยกับคนที่รู้เรื่องป่า ก็ได้ความรู้เรื่องปลูกป่าเพิ่มมา เขาเล่าให้ฟังว่า ถ้าใช้คำว่า "ปลูกป่า" ความหมายจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ การปลูกที่ว่ารวมไปถึงการปลูกพืชต่างถิ่นด้วย การทำป่าเชิงเกษตรกรรมด้วย

การปลูกป่าเพื่อให้มีสภาพเหมือนหรือใกล้เคียงสภาพป่าก่อนที่จะเกิดความเสื่อมโทรมเกิดขึ้น เขาถือว่าเป็นการปลูกป่าแบบพิเศษ ใช้คำเรียกแตกต่างด้วยคำว่า "ฟื้นฟูป่า"

สิ่งที่การฟื้นฟูป่าทำได้ก็คือ การปลูกพืชชนิดที่มีความสำคัญกับการดำรงอยู่ของระบบนิเวศป่าแล้วให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองต่อไป ผลจากการฟื้นฟูป่าทำให้ได้ความหลากหลายทางชีวภาพที่ใกล้เคียงกับป่าดั้งเดิมคืนมา พร้อมๆกับที่คนในชุมชนได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากป่า

ระบบนิเวศป่าเป็นสังคมในพื้นที่ป่าหนึ่งๆ เป็นความสัมพันธ์ของพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีต่อกัน เป็นความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพต่างๆที่มีอยู่ในป่ากับสิ่งมีชีวิตในป่าที่ชัดและต่อเนื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการไหลเวียนของแร่ธาตุเป็นส่วนหนึ่งในสังคมแบบนี้

สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อระบบนิเวศทั้งนั้น อุณหภูมิ น้ำและความชื้น แสงสว่าง ดิน ไฟป่า มลภาวะ การแย่งชิง การกินซึ่งกันและกัน ความเป็นกรด-ด่าง แต่ละเวลาที่พันธุ์พืชในป่าเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดนี้ทั้งกำหนดและควบคุม

การเลือกพืชเบิกนำถ้าคล้อยตามเงื่อนไขที่ธรรมชาติกำหนดในแต่ละช่วงเวลา พืชที่ปลูกจะมีโอกาสรอดสูง

สภาพของพื้นที่แห่งนี้มีแสงมาก ร้อน แห้ง และมีน้ำน้อย ถ้าได้พันธุ์ไม้ที่ชอบแสงมาก ขึ้นในที่โล่งได้ดี ต้องการอาหารค่อนข้างต่ำ และต้องการน้ำน้อย ให้ร่มเงาปกคลุมพื้นที่ได้กว้างมาปลูก ถือว่าเหมาะ

หน้าฝน น้ำฝนมาก ถ้าพืชพันธุ์นี้สามารถโตเร็วเมื่อได้น้ำ ก็ยิ่งลงตัวเข้าไปใหญ่

ดินมีโปตัสเซียมเยอะ แต่ใช้ยาก อยากให้กระจายพันธุ์เพิ่มให้เองตามธรรมชาติ ก็ควรเป็นพืชแบบนี้เลย มีเมล็ดแพร่กระจายไปกับลมได้ดี ปลิวไปตกได้ในที่ไกล ๆ ใบร่วงง่าย ร่วงเร็ว รากดูดซับความชื้นได้ดี

ดินโทรม มีอินทรีย์วัตถุน้อย ถ้าได้พืชที่เมื่อตายแล้ว ย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้ดินได้เร็ว แจ๋วมากถึงมากที่สุด

ตั้งเป้าตีระฆังยกสองว่าจะปลูกพืชช่วยฟื้นฟูดินก่อน พืชตระกูลถั่วที่เกิดขึ้นมาหลายพันธุ์ยังไงก็ไม่ทิ้งอยู่แล้ว หญ้าและสาบเสือก็ไม่ทิ้งเหมือนกัน

ต้นไม้ที่พบก็พืชพวกนี้แหละที่ธรรมชาติคัดเลือกไว้ ไมยราบยักษ์ กระถิน ยอป่า ติ้วเกลี้ยง แต้ว ไผ่ป่า โคลงเคลง มะลิป่า เล็บเหยี่ยว ช้าเลือด มะเดื่อป่า ขลู่ โชน พังแหรใหญ่ รสสุคนธ์ป่า ผักหวานป่า ขี้เหล็กป่า ข่อย ปรงไข่ ฝรั่งขี้นก

อืม ต้นไหนโตเร็ว ต้นไหนตายแล้วย่อยเร็ว ต้นไหนช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ดิน มีเรื่องให้ตามล่าหาความเข้าใจอีกเยอะเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้โลกกว้างความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีมาก