สุนทรีย์กวีศิลป์ (๕๓)

"น้ำแควใส ไหลเย็น เห็นพราวพร่าง

งามสล้าง ข้างฝั่ง ดั่งสวรรค์

เขียวขะอุ่ม พุ่มไสว ด้วยไม้พรรณ

ธรรมชาติสรรค์ สร้างไว้ ให้ได้ชม

สกุณา มาร้อง ก้องฟากฟ้า

มวลพฤกษา มาออก ดอกงามสม

หมู่ภมร วอนเว้า เข้าดอมดม

เย็นสายลม พรมร่าง ช่างสุขจริง"

Morning Exercise 21/8/57

รร.พาวิลเลี่ยน ริมแคว กาญจนบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)