สามารถทำงานที่บ้านได้

การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์นั้นทำให้คนสามารถทำงานที่บ้านได้ ทำให้มีการเดินทางน้อยลง ทำให้การจราจรไม่ติดขัด ลดปัญหามลพิษทางอากาศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้ที่ได้จากการทำโปรเจค E-commerceความเห็น (0)