Mini cleaning day ระดับชั้น ม.4 (8/12/57)

เวลาช่วงบ่ายของวันจันทร์นี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Mini cleaning day ............^^

เป็นการทำความสะอาดห้องเรียนของตนเอง ที่ทุกคนในห้องได้อยู่ด้วยกัน และใช้เรียนหนังสือ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ต้นปี มาจนถึงปลายปีนี้ จึงถือโอกาสนี้ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน บางคนก็กวาดห้อง ถูห้อง ผู้ชายก็เช็ดกระจก ล้างพัดลม ผู้หญิงก็เช็ดกระดาน ขัดโต๊ะนักเรียน

...........เห็นบรรยากาศแบบนี้ทำให้สิ่งที่เคยคิดว่า นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่แล้ว คงจะเป็นคุณหนู ทำงานแบบนี้ไม่ค่อยได้แน่นอน นั้นเป็นความคิดที่ผิด เพราะ สิ่งที่เห็นในวันนี้ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือกับเพื่อนในห้องช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนของตนเองจนเสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาชม เชียร์และให้กำลังใจครับครู..น่าสนุกเนาะ...