ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .....

หลังจากเล่าเรื่องการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ไปแล้ว ๔ บันทึก ได้แก่

พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์

พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์: ความซ้ำซ้อนของกฎหมาย

พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ = พ.ร.บ.ทำแท้งเสรี ?

คุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ?

ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทีมที่ปรึกษา รมว.กระทรวงสาธารณสุข นำโดย คุณหมอมงคล ณ สงขลา อดีตปลัดฯ และ รมว.ว่าการฯ ได้ประชุมหารือเพื่อผลักดันกฎหมายฉบับดังกล่าว พร้อมทบทวนเนื้อหา ประโยชน์ และแนวทางการนำไปสู่การบังคบใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมสรุปว่า ให้ปรับเนื้อหาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ..... ซึ่งคณะทำงานจะเร่งพัฒนาร่างกฎหมาย เพื่อเสนอเข้าสู่กระบวนการต่อไป

รายละเอียดจะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาพ ประชากร และการพัฒนาความเห็น (0)