ลูกค้ามีทางเลือกหลากหลาย

ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าตรงตามความต้องการมากที่สุดและลูกค้ายังสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้ารายอื่นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้ที่ได้จากการทำโปรเจค E-commerceความเห็น (0)