สุนทรีย์กวีศิลป์ (๕๖)

"คุณธรรม ค้ำจุน การุณโลก

ผ่านทุกข์โศก โรคภัย ให้ไกลหนี

คุณภาพ นำทาง สร้างสิ่งดี

สองสิ่งนี้ มีคุณ ค้ำจุนกัน

โรงพยาบาล คุณธรรม นำชีวิต

ช่วยชี้ถูก ชี้ผิด จิตสุขสันต์

ระบบสุขภาพ อำเภอ ดีทั่วกัน

ร่วมสร้างสรรค์ คุณภาพ ปราบโรคภัย"

สสจ.เพชรบูรณ์

29/9/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)