สุนทรีย์กวีศิลป์ (๕๘)

"บนทางเดิน เพลินชม ดมไม้ดอก

หน้าบางกอก กอล์ฟสปา คราหน้าฝน

หมอกทอร่าง ขวางฟ้า มาปะปน

สุริยน ดลทาง สว่างตา

ทานตะวัน พลันตื่น ฟื้นชูช่อ

วิหครอ คลอคู่ อยู่หรรษา

แจ้วจำเรียง เสียงร้อง ก้องพนา

ลมพัดพา อุราชื่น รื่นฤดี"

Morning Exercise 23/8/57

รร.บางกอกกอล์ฟสปา รีสอร์ท ปทุมธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)