สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๐)

"ครูคือผู้ รู้ทาง วางชีวิต

ครูลิขิต ทิศทาง วางศึกษา

ครูช่วยเอื้อ เกื้อหนุน การุณย์มา

ครูช่วยหา พาศิษย์ ชีวิตดี

ครูคอยแนะ แนวให้ ศิษย์ได้รู้

ครูช่วยดู ลู่ทาง อย่างสุขี

ครูถนอมพันธุ์ ท่านช่วย ด้วยฤดี

ครูโปรดมี สุขสันต์ นิรันดร"

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

อาจารย์ ม.ล. ถนอมพันธุ์ เหล็กขำ

30/9/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)