สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๙)

"สุริยา มาอ่อนอ่อน ตอนรุ่งเช้า

เมฆาเคล้า เฝ้าบัง หยุดยั้งแสง

ลมอ่อนพริ้ว ปลิวไหว พัดไม่แรง

ฟ้าเริ่มแจ้ง แสงทอง ผ่องอำไพ

ใจที่นิ่ง ทิ้งทุกข์ ปลุกจิตรู้

ใจที่สู้ กู้แรง แกร่งสดใส

ใจที่กล้า ท้าฟัน มหันตภัย

ใจที่ใส ให้สุข ทุกวันคืน"

Morning Exercise 10/9/57

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)