สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๘)

"ทิวเขางาม ตามสีสัน พันธุ์แมกไม้

ฟ้าสีใส ได้หมอกงาม มาทำสี

เพลงไพเราะ เสนาะโสต โน้ตดนตรี

ถ้อยกวี วจีเสนาะ เพราะใช้คำ

ผืนน้ำงาม ตามแสงสี ที่สาดส่อง

ปุยเมฆต้อง แสงสุรีย์ ที่คมขำ

อารมณ์ดี ที่ใจ ไม่ระกำ

สตรีงาม เพราะทำแต่ง ไม่แล้งใจ"

Morning Exercise 7/9/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)