นิราศอิตาลี (๒๒)

43) น้ำพุเทรวี ชำรุด เขาหยุดซ่อม

ยังไม่พร้อม ชมได้ ให้สงสัย

จะสวยสด งดงาม สักเพียงใด

หวังจะได้ กลับมาดู ให้รู้ทัน

เทพโพไซดอน คนกรีก เขานับถือ

เขาเลื่องลือ ว่าศักดิ์สิทธิ์ ไม่บิดผัน

โยนเหรียญไว้ เทพช่วย ไปด้วยกัน

ช่วยสร้างสรรค์ โชคดี มีโชคชัย

44) โปรแกรมมี ดูงาน ในวันนี้

เรื่องราวที่ เกษตรกรรม นำสมัย

สินค้าเกษตร จัดการ กันอย่างไร

ผู้ขานไข ไปจากแคว้น ลาซิโอ

เกษตรกรรม ทำไร่ ใช้พื้นที่

ที่ราบมี เชิงเขามาก นับอักโข

เกษตรกร รวมกลุ่มไว้ ได้ใหญ่โต

เป็นโต้โผ ต่อรอง ขายของกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)