พิธีทำบุญ

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 07.30 น ณ ด้านหน้าอาคาร 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี

ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับบุคลากร และนักศึกษา มีการใส่บาตรพระ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม และร่วมรับประทานอาหาร.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)