**เริ่มต้นชมรม ( เปิดตัว ) **

เมื่อมาทำงานเป็นพยาบาลภาควิชาใหม่ๆ ด้วยจำนวนของผู้ป่วยที่ผ่าตัดกล่องเสียงและผู้ป่วยมะเร็งที่ปฏิเสธการผ่าตัดเนื่องจากลัวพูดไม่ได้เพิ่มขึ้น งบประมาณราคาแพงสำหรับเครื่องช่วยพูด ผศ.นพ.โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ หัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา ก็เลยส่งดิฉันไปฟังการเสนอผลงานของชมรมผู้ไร้กล่องเสียงที่โรงพยาบาลหาดใหญ่  นั่นก็คือจุดเริ่มของชมรม กลับมาก็ยังคงไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงใหนดี ถ้างานที่ทำเป็นงานที่เรามีความรู้ ความหนักใจ เหนื่อยใจก็คงจะไม่มี และคงมีความสุขในการทำงานด้วย แต่สำหรับงานนี้เป็นงานที่ไม่มีความรู้ แถมความถนัดก็ไม่มี ทั้งหนักทั้งเหนื่อยและเครียดมากๆด้วย  จากการสำรวจจำนวนผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดกล่องเสียงทั้งหมด ก็มาสู่ขั้นตอนสำรวจความคิดเห็นและความต้องการในการจัดตั้งชมรมใช้เวลาไปเกือบ 3 เดือน   รวบรวมสมาชิกได้ 10 คน ก็เริ่มเขียนโครงการ อันนี้ล่ะที่ได้นำความรู้จากการเรียนป.โทมาใช้( การจัดการพัฒนาสังคม ) ความรู้สึกเริ่มดีขึ้นมาหน่อย  เมื่อโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณและการจัดตั้งชมรมแล้ว วันที่ 5 มีนาคม 2546 ก็เป็นวันเปิดชมรมค่ะ