วันที่ 17 วันแห่งการเตรียมการ (25/11/2557)

ในวันนี้ตอนเช้าอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมากบวกกับมีหมอกลงหนาทำให้อากาศในยามเช้าค่อนข้างที่จะเย็นเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอาทิเช่น กวาดขยะตามถนน และอาคารต่าง ๆ ล้างห้องน้ำในบริเวณโรงเรียน ทำความสะอาดห้องเรียน ต่อมาได้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และรับฟังการอบรมจากคณะครู เป็นต้น

โดยในวันนี้คณะครูได้เน้นย้ำในเรื่องการไปทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ซึ่งจะเดินทางไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เชียงใหม่และเซนทรัลเฟสติวัล ต่อมาผมได้นำบัตรห้อยคอที่สมบูรณ์แล้วไปนำเสนอให้กับคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการทางคณะครูให้นำบัตรห้อยคอจัดใส่ซองและใส่เชือกให้เรียบร้อยเพื่อที่จะนำไปแจกให้กับนักเรียนในวันต่อไป

สำหรับวันนี้ผมได้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่เนื่องจากในวันนี้มีการประชุมทำให้การเรียนการสอนนั้นต้องเลื่อนออกไปโดยในการประชุมวันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ได้พูดถึงเรื่องการจัดงานวันพ่อ ซึ่งในทุก ๆ ปีโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ได้จัดงานวันพ่อยิ่งใหญ่ทุก ๆ ปีในสนามโรงเรียนจะเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าและสินค้าต่าง ๆ มากมาย

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้วางแผนจัดสรรพื้นที่และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม นั้นจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างอาทิเช่น การแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การประกวดร้องเพลง การจัดสรรพื้นที่การค้าขาย การทำเวธี ดอกไม้ไฟ และการระดมทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงคนในหมู่บ้านอีกด้วยทำให้การประชุมในวันนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างนานทำให้กว่าจะปิดการประชุมนั้นเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึง 17.30 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศักรพล วงษ์รัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)