Muching ความดี 24/11/57

วันนี้ทางโรงเรียน ได้มีพี่มีโครงการ muching ความดี มาสอนท่าด้วยครับ

ทุกคนตั้งท่าทำกายบริหารในตอนเช้าด้วย muching ความดีครับ เพราะว่าอากาศเริ่มเย็นลงครับ ทุกๆ เช้าอากาศค่อนข้างหนาวแล้วครับ


แต่ก่อช่วยให้นักเรียนได้รับความอบอุ่นมากขึ้นครับ และทุก ๆ เช้าจะทำกิจกรรมนี้ทุกวันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศราวุธ นันตากาศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)