สัปดาห์ที่ 2 (10-11-57) <ติวสอบนักธรรมและการมอบเกียรติบัตร>

วันนี้เป็นวันของการติวสอบนักธรรมในชั้นต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองโค้งได้นิมนต์พระสงฆ์มาติวให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ไว้สำหรับในการสอนนักธรรม ซึ่งในช่วงเช้าทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่สอบนักธรรมผ่านในระดับชั้นต่าง ๆ นั้นคือ นักธรรมชั้นตรี โท เอก ซึ่งมีจำนวนนักเรียนมากพอสมควรที่สอบผ่าน เป็นที่น่าภูมิใจมาเลยว่า เด็กสมัยนี้ยังสนใจเรื่องธรรมะศึกษาอยู่ โดยผมได้เก็บภาพบรรยากาศการมอบเกียรติบัตรช่วงเช้ามาฝากกันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)