ชมรมโยคะ | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันนี้วันอังคารที่ 25 พ.ย 2557 วันนี้ทางโรเงรียนดาราวิทยาลัยได้มีการเรียนชมรมแทนคาบวิชาลูกเสือ

เพราะเนื่องจากลูกเสือได้ออกค่ายพักแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นคาบนี้จึงเป็นคาบชมรมโดยผมได้

ช่วยครูพี่เลี้ยงควบคุมนักเรียนในชมรมโยคะ ซึ่งครูพี่เลี้ยงของผมได้นำนักเรียนทำโยคะ เพราะเป็นการสร้างความสมดุลของร่างกาย

จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งการฝึกโยคะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การออกกำลังกายหรือ

การฝึกท่าโยคะ การหายใจหรือลมปราณ การทำสมาธิ โดยการฝึกท่าโยคะจะกระตุ้นอวัยวะและต่อมต่าง ๆ

ในร่างกายให้ทำงานดีขึ้น สุขภาพจึงดีขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับมารดาที่ตั้งครรภ์เป็นอย่างยิ่ง

ท่าแรกเป็นการฝึกการหายใจเข้าออก ร่วมกับการทำสมาธิ ....

จากนั้นก็เป็นการยืดหยุ่นร่างกาย ...


จากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ท่าที่ยาก ๆ แล้ว นักเรียนร้องโอ๊ย ๆ กันหมด 555 .บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)