สะกิดใจตน: กำลังใจ...

ในการดำเนินชีวิตของคนเรา

ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา หรือ หรืออุปสรรค

บางครั้งอาจทำใหเราท้อแท้ได้

แต่ไม่ยอมให้ความท้อแท้มาบดบังเรา

คราท้อ...หยุดพัก

เหนื่อยพัก...สร้างแรงใจแรงกาย

คิดหาวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อนำพาตนให้รอดพ้น

หายเหนื่อย...ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า

สู่จุดหมายปลายทาง

กำลังใจ...คือ...พลังที่ยิ่งใหญ่
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดใจตน...บางเวลาความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เคยเป็นบ้างค่ะ เวลาท้อ คิดเองว่า เหนื่อยมากเกินไป ก็หยุดคิด พักจริงๆ แล้วกำลังใจก็กลับมาใหม่

เขียนเมื่อ 

ท้อได้..แต่มิถอยค่ะ

ขอบคุณค่ะ คุณ nui ที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ พี่หนาน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ