เผยแพร่ผลงาน โดย นางนุชนาฏ ดีพูน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคลด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

เรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การปลูกพืชสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บทคัดย่อ.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For kroojiraความเห็น (0)