ม.4/7 รักษาความสะอาด (25/11/57)

หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าเสร็จแล้ว ....ถึงคิวห้อง ม.4/7 ที่ต้องเก็บขยะ

พื้นที่ที่ต้องเก็บขยะ คือ บริเวณหน้าห้องวิทยาศาสตร์และห้องพยาบาล เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และเป็นการทำให้ร่างกายได้ตื่นตัวซักเล็กน้อยสำหรับอากาศหนาว ๆ ในวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)