เลิกหล้าเข้าพรรษา

เนื่องในเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองก็ได้มีการจักกิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมุข กิจกรรม เลิกเหล้าเข้าพรรษาโดยทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้มีกิจกรรมอีกอย่างที่มีชื่อว่า พระโพธิสัตย์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้า โดยเราจะไม่ขอให้งด แต่เราอยากให้ทุกคนเลิก โดยจะมีสมุดเขียนบันทึกที่นักเรียนทุกคนจะได้รับ และนำไปบันทึก ว่าพ่อกับแม่อยู่ที่บ้านเป็นอย่างไร เล่นการพนัน หรือว่าดื่มเหล้ามั้ย และ ถ้าครอบครับใหนพ่อแม่สามารถเลิกเหล้าได้เราก็จะมีเงินรางวัล และเกียติคุณมอบให้กับผู้ปกครองอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)