จัดหอประชุมเตรียมงานวันประชุมผู้ปกครอง

วันนี้มาเตรียมงาน ในการจัดงานประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านปางเฟือง ซึ่งมีคุณครูน้ำฝนคอยเป็นคนดูแล งานประชุมผู้ปกครองถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งซึ่งผู้ปกครองจะได้มีโอกาสได้พบกับครูประจำชั้นและก็จะได้รู้ เกรดเฉลี่ยของลูกของตัวเองว่าอยู่ในระดับไดและครูก็จะได้ถามกลับไปด้วยว่านักเรียนอยู่ทางบ้านทำตัวเป็นอย่างไร และจะได้ทำการแก้ไข ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)