โมเดลการจัดการความรู้

การเรียนรู้เกี่ยวกับ KM สำหรับผู้ที่เริ่มทำความเข้าใจหรือเริ่มเรียนรู้ใหม่ นักวิชาการได้เปรียบเทียบ KM เป็นโครงสร้างเหมือน ปลาทู ตัวหนึ่ง หรือ ที่เรียกว่า โมเดลปลาทู นั้นเอง โดยเปรียบเทียบ ว่า ถ้า KM เป็น ปลาทู ขอให้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

KV =Knowledge Vision (ส่วนหัวปลา)

- กำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร

- ค้นหาความรู้ที่จำเป็นต่อองค์กรทั้งความรู้จากภายนอกและความรู้ภายใน

KS =Knowledge Sharing (ส่วนลำตัวของปลา)

- การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อของปลา คือการเรียนรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการและช่องทางต่างๆ

- ทำงานผสานกัน สร้างบรรยากาศและชุมชนแห่งการเรียนรู้

- (ในบางครั้งหรืออาจบ่อยๆ)เป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ซึ้งเป็นแนวคิดจาก "ชุมชนแนวปฏิบัติ"

- ทำให้องค์กรเคลื่อนไหว เดินหน้า ดั่งปลาที่ว่ายน้ำไปสู่จุดมุ่งหมาย

KA =Knowledge Assets (ส่วนหางปลา)

- เป็นที่จัดเก็บความรู้ที่สร้างขึ้นหรือที่แสวงหามาได้เพื่อการนำมาไว้ใช้ประโยชน์หรือใช้งานต่อไป

- เป็นดั่งอาหาร(ความรู้)ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิต(องค์กร) ซึ้งความรู้จะถูกดึงไปใช้ในส่วนต่างๆอยู่ตลอดเวลา

ที่มา: มานิตย์ ฉัตรชินรัตน์ , จาก http://www.gotoknow.org/posts/294313 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการความรู้ความเห็น (0)