สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสัญลักษณ์ที่ใช้แผนภาพกระแสข้อมูลกันนะค่ะ

สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการแสดงแผนภาพกระแสข้อมูลมีหลายชนิด แต่ในที่นี้จะแสดงให้เห็นเพียง 2 ชนิด ได้แก่ ชุดสัญลักษณ์มาตรฐานที่พัฒนาโดย Gane and Sarson (1979) และชุดสัญลักษณ์มาตรฐานที่พัฒนาโดย DeMarco and Yourdon (DeMarco, 1979); Yourdon and Constantine, 1979) โดยมีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

แนวคิดของแบบจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบ

การสร้างแบบจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบโดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) มีแนวคิดต่างๆ ดังนี้

1. ขั้นตอนการทำงานของระบบ (Process)

2. เส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow)

3. ตัวแทนข้อมูล (External Agent)

4. แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store)

ที่มา : http://bswschool.ac.th/DivineGenius/SA5.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูลความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะ