การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)


การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือที่องค์กรและบุคลากรสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ การตอบสนองความต้องการและทิศทางของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนาการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

บทความการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM): เครื่องมือการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการจัดการสมัยใหม่ นำเสนอในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ดังนี้คือ

- ภาพรวมของการจัดการความรู้

- การประเมินสภาพแวดล้อมปัจจุบันและความรู้ขององค์กร

- การนำกระบวนการจัดการความรู้เข้าสู่กระบวนการดำเนินการและพัฒนาผลลัพธ์ขององค์กร

ภาพรวมของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการนำความรู้ที่มีอยู่หรือได้เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในด้านการทำงาน ด้านการพัฒนาคน ด้านการเป็นองค์กรเรียนรู้ ด้านการเป็นชุมชนที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน และด้านการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในทุกกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง การรวบรวม การแลกเปลี่ยนและการนำไปใช้งาน

โดยมีเป้าหมายขององค์กรในด้านการทำงานที่สำคัญ คือ

- การตอบสนอง (Responsiveness) เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น บุคลากร สังคมส่วนรวม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

- การมีนวัตกรรม (Innovation) เป็นนวัตกรรมในการทำงาน และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- การมีขีดความสามารถ (Competency) เป็นขีดความสามารถขององค์กรและของบุคคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนภาพการเรียนรู้ขององค์กร

- การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์กับต้นทุนที่ลงไป การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงลงทุนลงแรงน้อยแต่ได้ผลมากหรือคุณภาพสูง

ความรู้ (Knowledge) ในที่นี้จึงหมายถึงสารสนเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราในการนำไปใช้งาน โดยสารสนเทศ (Information) เป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ และข้อมูล (Data) เป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลดิบ หรือตัวเลขต่างๆ ที่ยังไม่ได้ผ่านการแปลความ

ภาพรวมของการจัดการความรู้ประกอบไปด้วยประเด็นที่สำคัญดังนี้ คือ
1.ประเภทของความรู้และการขับเคลื่อนความรู้ในองค์กร
2.องค์กรแห่งการเรียนรู้
3.การดำเนินการจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 581143เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 13:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 13:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี