ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเสนา

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเสนา ที่ห้องประชุมโรงเรียนเสนาบดี ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข ภาคการเกษตร องค์กรท้องถิ่น และผู้นำชุมชน โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาร่วมรับฟังและมอบนโยบายการพัฒนาครั้งนี้ด้วย เก็บภาพมาฝากค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)