​บันทึก 10 ปี สึนามิ (4)

prasarn s.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึก 10 ปี สึนามิ (4)

วันนี้เราต้องสร้างตัวอย่างที่ดีเพื่อกระตุ้นคนอื่นๆ...

ว้าหาบ แดงดาบ โต๊ะอิหม่ามบ้านท่าคลอง กับอีกบทบาทในตำแหน่งประธานกองทุนฟื้นฟูอาชีพหลังสึนามิ บ้านท่าคลอง อ.เกาะลันตา ใช้หลักศาสนาควบคู่สัจจะออมทรัพย์ ทำให้กองทุนหมุนเวียนขนาดเล็กที่ได้รับทุนตั้งต้นไม่มากนักจากมูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิในครั้งแรก พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการออมทรัพย์ของสมาชิก และการจัดการเงินกู้ของสมาชิก แม้จะไม่ประสบความสำเร็จสูงสุด แต่ก็พร้อมเดินไปข้างหน้า ด้วยอีกบทบาทห นึ่งคือกรรมการเครือข่ายกองทุนฟื้นฟูอาชีพ ที่ต้องเดินสายให้คำแนะนำเพื่อนสมาชิกทั้งในจังหวัดกระบี่เอง รวมทั้งเครือข่ายในจังหวัด พังงา และระนอง จึงจำเป็นต้องสร้างตัวอย่างที่ดีให้เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้กองทุนฯอื่นๆได้เดินตาม......

โครงการศึกษาบทเรียนการฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติผ่านกองทุนฟื้นฟูหลังสึนามิ โดยมูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับเครือข่ายกองทุนฟื้นฟูสึนามิ จ.กระบี่ พังงา ระนอง...

— กับ Am

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติความเห็น (0)