อบรมโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อบรมโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรม ได้มาฝึกภาคปฏิบัติ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ (R - TEC จ.ระยอง)

ได้รับความรู้เรื่อง Google Apps for Education ผู้เข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติในวันนี้ เป็น ผอ.จาก สพป.ระยอง 1 และ2 สพม.18

ขอชื่นชม เยี่ยมมากๆๆๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองขวัญความเห็น (0)